publicerad: 2021  
deleatur plural deleatur, neutrum
de·le·at·ur
substantiv
[-a`tur] el. [-a´tur]
korrektur­tecken för borttagning av något i en text
belagt sedan 1882; till lat. delea´tur 'må det förstöras'