SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nfas adjektiv, ingen böjning en|­fassom över­förs med bara en ström­förande ledare eller lindning om växel­ström admin.enfasanslutningenfas växel­strömäv. i substantivisk an­vändning om så­dan växel­strömhar ni enfas eller tre­fas i huset?äv. för att beteckna maskin o.d. som drivs med el. alstrar så­dan växel­strömi vissa sammansättn. enfasgeneratorenfasmotorsedan 1898