publicerad: 2021  
digitalteknik digital­tekniken
digit·al|­tekn·ik·en
substantiv
digita`lteknik
teknik som ytterst bygger på skillnaden mellan 0 och 1 som vanligen representeras av från­varo resp. före­komst av elektrisk ström; den grund­läggande tekniken bak­om bl.a. datorn
belagt sedan 1991