publicerad: 2021  
digitalur digital­uret, plural digital­ur, bestämd plural digital­uren
digit·al|­ur·et
substantiv
digita`lur
(elektroniskt) ur som visar tid med siffror i stället för med visare
belagt sedan 1976