publicerad: 2021  
digital-tv digital-tv:n digital-tv:ar
digit·al-tv
substantiv
digita`l-tv
digital över­föring av tv-program
digital-tv ger förut­sättningar för inter­aktiva tjänster genom tv
äv. om mot­svarande tv-apparat
belagt sedan 1995