publicerad: 2021  
dubbelmening dubbel­meningen dubbel­meningar
dubbel|­men·ing·en
substantiv
dubb`elmening
sam­tidig före­komst av en egentlig och en djupare mening
många boktitlar har en dubbel­mening
belagt sedan 1829