publicerad: 2021  
dubbelnatur dubbel­naturen dubbel­naturer
dubbel|­nat·ur·en
substantiv
dubb`elnatur
person med motsägelse­fulla karaktärs­egenskaper
han är något av en dubbel­natur, oftast vänlig men ibland oresonligt hatisk
äv. om vitt skilda karaktärs­egenskaper
han har en dubbel­natur
belagt sedan 1841