publicerad: 2021  
efterbild efter­bilden efter­bilder
efter|­bild·en
substantiv
ef`terbild
kvar­dröjande synintryck som upp­kommer om man först oavbrutet fixerar något och sedan tittar mot en neutral yta
en efterbild (av något)
belagt sedan 1854