publicerad: 2021  
efterblomning efter­blomningen
efter|­blom·ning·en
substantiv
ef`terblomning
(tids­period med) blomning efter den huvud­sakliga
rosornas efter­blomning kan vara ända in i december
äv. bildligt senare (svagare) upp­sving
romantikens efter­blomning vid 1800-talets slut
belagt sedan 1889