publicerad: 2021  
efterbildning efter­bildningen efter­bildningar
efter|­bild·ning·en
substantiv
ef`terbildning
det att efterbilda något
efterbildning (av något)
hans försök till efter­bildning av de ut­sökta relieferna
äv. konkret om kopia eller dylikt
MOTSATS original 1
tavlan är en efter­bildning av Rembrandts "Natt­vakten"
belagt sedan 1817