SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
esteticis´m substantiv ~en est·et·ic·ism·enlivs­åskådning vars grund­tanke är att skapande och njutande av skönhet är ngt av det väsentligaste i livet af.konstvet.litt.vet.JFRcohyponymepikurism hos Oscar Wilde och an­dra sekelskiftesförfattare möter man en tämligen ren­odlad esteticismofta med klandrande bi­betydelse av ytlighet el. brist på inne­hållkonstnärernas esteticism gjorde dem blinda för de sociala mot­sättningarnasedan 1895