publicerad: 2021  
envälde en­väldet
en|­väld·et
substantiv
e`nvälde
ofta i historiskt samman­hang styrelseform med all makt samlad hos en enda person särsk. kung, furste och dylikt; vanligt i Europa under 1600- och 1700-talet
det karolinska en­väldet
belagt sedan 1719