publicerad: 2021  
enzymatisk enzymatiskt enzymatiska
en·zym·ati·sk
adjektiv
[ensyma´t-] el. [entsyma´t-]
som har att göra med enzymer
enzymatisk ned­brytning av cellulosa
belagt sedan 1906