publicerad: 2021  
enväldig en­väldigt en­väldiga
en|­väld·ig
adjektiv
e`nväldig
som ensam har all makt att besluta i all­mänhet el. i visst samman­hang
en en­väldig monark; en en­väldig domare
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska envaldogher