publicerad: 2021  
enzym enzymet, plural enzymer el. enzym, bestämd plural enzymerna el. enzymen
en·zym·et
substantiv
[ensy´m] el. [entsy´m]
(protein)ämne som på­skyndar bio­kemiska reaktioner i organismen, utan att självt på­verkas
enzymtvättmedel; jäsningsenzym
enzymer styr ned­brytningen av födan i matsmältnings­kanalen; tekniskt har enzymer betydelse bl.a. vid till­verkning av bröd, ost och öl
belagt sedan 1883; till grek. en´ 'i' och zy´me 'jäst'