publicerad: 2021  
enögd enögt en­ögda
en|­ög·da
adjektiv
e`nögd
som har bara ett öga om person
efter sprängningsolyckan blev han en­ögd
äv. bildligt som upp­märksammar bara en del av något
en­ögd nationalism; hans en­ögda patriotism
belagt sedan förra hälften av 1400-talet; 1752 i bildlig bemärkelse (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska enöghdher