publicerad: 2021  
enäggstvilling enäggs­tvillingen enäggs­tvillingar
en·äggs|­tvill·ing·en
substantiv
e`näggstvilling
vanligen plur. ettdera av två barn som ut­vecklats ur samma ägg och som där­för vanligen är till förväxling lika
belagt sedan 1935