publicerad: 2021  
exkret exkretet, plural exkret, bestämd plural exkreten
ex·kret·et
substantiv
exkre´t
vätska som ut­söndras av organism t.ex. svett el. urin
JFR 1sekret
belagt sedan 1860; av lat. excre´tum '(något) ut­söndrat', till excer´nere 'ut­söndra'; jfr ur­sprung till diskret, koncern, 1sekret!!