publicerad: 2021  
förmånlig för­månligt för­månliga
för|­mån·lig
adjektiv
`rmånlig
som ut­gör en för­mån
förmånlig (för någon) (att+verb)
ett för­månligt pris; för­månliga vill­kor
belagt sedan 1772