publicerad: 2021  
förräderi förräderiet förräderier
för·räd·eri·et
substantiv
förräderi´
svek­fullt ut­lämnande av militära hemligheter till fienden el. annat handlande som gynnar fienden
förräderi (mot någon/något)
förräderi (mot någon)
förräderi (mot något)
äv. om att handla mot givna order
Svea­borgs fästning föll genom förräderi
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska forrädheri