publicerad: 2021  
hemmagjord hemmagjort hemma­gjorda
hemma|­gjor·da
adjektiv
hemm`agjord
som till­verkats (hemma) med enkla, föga yrkes­mässiga metoder och hjälp­medel
en hemma­gjord bok­hylla
ibland med ton­vikt på det ofullgångna ned­sättande
ut­rustningen verkade hemma­gjord
äv. om abstrakta före­teelser ofta ned­sättande
ett hemma­gjort filosofiskt resonemang
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska hema giorþer