publicerad: 2021  
hemmahörande ingen böjning
hemma|­hör·ande
adjektiv
hemm`ahörande
som har en naturlig och berättigad plats någon­stans; särsk. om person som bor på viss plats
JFR bofast
hemmahörande någonstans
NN, hemma­hörande i Sandviken
belagt sedan 1852