publicerad: 2021  
hemma-hos-reportage hemma-hos-reportaget, plural hemma-hos-reportage, bestämd plural hemma-hos-reportagen
hemma·hos-re·port·ag·et
substantiv
hemma-ho`s-reportage
reportage som bygger på intervju i den intervjuades hem­miljö och där beskrivningen av denna miljö ut­gör ett väsentligt in­slag
belagt sedan 1948