publicerad: 2021  
huruvida
huru|­vida
subjunktion
huruvi`da
något formellt; ofta anv. i förtydligande syfte om inledningsord i indirekta frågor
huru­vida han kan komma till träffen med de gamla klass­kamraterna är än­nu oklart; man kan tvista om huru­vida den ena eller den andra upp­fattningen i frågan är den bäst under­byggda
belagt sedan 1631; till huru och vid; jfr ur­sprung till såvida