publicerad: 2021  
inflammationshämmande ingen böjning
in·flamm·at·ions|­hämm·ande
adjektiv
[-∫o`ns-]
som verkar hämmande på inflammation särsk. om substans
inflammations­hämmande tabletter; inflammations­hämmande och smärt­stillande läke­medel
belagt sedan 1927