publicerad: 2021  
inträdesprov inträdes­provet, plural inträdes­prov, bestämd plural inträdes­proven
in·träd·es|­prov·et
substantiv
in`trädesprov
prov som av­läggs för an­tagning till viss ut­bildning
det diskuteras ofta om inträdes­prov är ett bra komplement till betyg för att an­ta studenter till hög­skolan
belagt sedan 1843