publicerad: 2021  
kommunarrest kommun­arresten
kom·mun|­ar·rest·en
substantiv
kommu`narrest
informell beteckning förbud (för brotts­misstänkt person) att resa utan­för den kommun man är bo­satt i
i sam­band med ut­redningen av Palme­mordet fick åt­skilliga kurder kommun­arrest
belagt sedan 1985