publicerad: 2021  
kommundelsnämnd kommundels­nämnden kommundels­nämnder
kom·mun·dels|­nämnd·en
substantiv
kommu`ndelsnämnd
nämnd som in­rättats av kommun­full­mäktige och som har an­svar för vissa verksamheter in­om en geografisk del av kommunen
belagt sedan 1984