publicerad: 2021  
kommunblock kommun­blocket, plural kommun­block, bestämd plural kommun­blocken
kom·mun|­block·et
substantiv
kommu`nblock
administrativ enhet som består av flera samman­slagna kommuner vanligen en (större) tät­ort med kring­liggande landskommuner
belagt sedan 1962