publicerad: 2021  
kommunfullmäktige ingen böjning, neutrum
substantiv
kommu`nfullmäktige
högsta beslutande församling i kommun
kommun­full­mäktige samman­träder varje månad
belagt sedan 1969