publicerad: 2021  
kommundelsråd kommundels­rådet, plural kommundels­råd, bestämd plural kommundels­råden
kom·mun·dels|­råd·et
substantiv
kommu`ndelsråd
politisk församling med visst an­svar för verksamheten i en del av en kommun
belagt sedan 1970