publicerad: 2021  
kommunförbund kommun­förbundet, plural kommun­förbund, bestämd plural kommun­förbunden
kom·mun|­för·bund·et
substantiv
kommu`nförbund
vanligen bestämd form sing. och med versal ett service- och samarbets­organ för Sveriges kommuner och regioner i egenskap av arbets­givare
belagt sedan 1964