SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fram`hålla verb framhöll framhållit framhållen framhållna, pres. framhåller fram|­håll·erfästa upp­märksamheten på ngt komm.regerings­partiet framhåller att folk aldrig haft det bättrehan var noga med att framhålla att före­tagets policy var o­förändradjag vill sär­skilt framhålla NN:s in­satsframhålla ngt/SATSsedan 1839jfr fornsv. framhalda ’hålla fram; full­följa’ Subst.:vbid1-154853framhållande