publicerad: 2021  
koncentrat koncentratet, plural koncentrat, bestämd plural koncentraten
kon·centr·at·et
substantiv
koncentra´t
1 koncentrerad vätskemängd
JFR extrakt
ett koncentrat (av något)
de köpte juice i koncentrat som de sedan spädde ut
belagt sedan 1930; till koncentrera
2 samman­fattning (av det väsentliga)
(något i) koncentrat ett koncentrat (av något)
dagens nyheter i koncentrat
äv. för att an­ge att någon/något i hög grad har vissa egenskaper
hon är ett koncentrat av ungdom och fräschhet
belagt sedan 1918