publicerad: 2021  
krismedvetande kris­medvetandet
kris|­med·vet·and·et
substantiv
kri`smedvetande
klar in­sikt om (inne­börden av) viss, aktuell kris särsk. ekonomisk så­dan
riks­banken höjde diskontot, delvis för att höja svenskarnas kris­medvetande
belagt sedan 1980