publicerad: 2021  
kvarsittning kvar­sittningen kvar­sittningar
substantiv
kva`rsittning
disciplinär åt­gärd som inne­bär att en elev ska till­bringa (högst) en timme i skolan utan­för skol­dagen på grund av att eleven har stört under­visningen eller dylikt
enligt 2010 års skol­lag är kvar­sittning ett av de medel som rektor och lärare kan an­vända ifall elever stör ordningen i skolan
belagt sedan 1881