publicerad: 2021  
kvarsittare kvar­sittaren, plural kvar­sittare, bestämd plural kvarsittarna
kvar|­sitt·ar·en
substantiv
kva`rsittare
mest historiskt skolelev som går om en års­kurs
belagt sedan 1875