publicerad: 2021  
kvarskatt kvar­skatten kvar­skatter
kvar|­skatt·en
substantiv
kva`rskatt
skatt som mot­svarar skillnaden mellan slutlig skatt och inbetald preliminär­skatt och som ska betalas in­om viss tid
belagt sedan 1948