publicerad: 2021  
kvarstad kvar­staden kvar­stader
kvar|­stad·en
substantiv
kva`rstad
provisoriskt beslag­tagande av (en skuld­satt persons) egendom
belägga något med kvar­stad; upp­häva kvar­staden
belagt sedan 1402 (dombrev om kvarstad utfärdat av riddaren Erland Knutsson och lagmannen Karl Magnusson (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska qvarstaþer 'kvar­stående; dröjs­mål'; jfr ur­sprung till 1stad 2