publicerad: 2021  
lastgammal lastgammalt lastgamla
last|­gammal
adjektiv
las`tgammal
ofta skämtsamt ofta i negerade samman­hang mycket gammal och skröplig
lagets bäste spelare drog sig till­baka trots att han inte var last­gammal
belagt sedan ca 1600