publicerad: 2021  
ljusreklam ljus­reklamen
ljus|­re·klam·en
substantiv
lju`sreklam
reklam som ut­nyttjar ljuseffekter
ljusreklam (för någon/något)
ljusreklam (för någon)
ljusreklam (för något)
belagt sedan 1915