publicerad: 2021  
läroämne läro­ämnet läro­ämnen
läro|­ämn·et
substantiv
`roämne
(skol)ämne som under­visning ges i
förr om teoretiska ämnen i mots. till gymnastik, musik m.m.
belagt sedan 1771