publicerad: 2021  
läroår läro­året, plural läro­år, bestämd plural läro­åren
läro|­år·et
substantiv
`roår
något hög­tidligt el. ålderdomligt vanligen plur. tid av ut­bildning och för­beredelse för den huvud­sakliga livs­insatsen
(under någons) läroår
hans läro­år av­slutades med en längre utlands­resa
belagt sedan 1454 (Timmermäns Skrå); fornsvenska lär(e)ar