publicerad: 2021  
lärpengar plural
lär|­peng·ar
substantiv
`rpengar
obehaglig följd av bristande erfarenhet ibland om ut­gifter men vanligen all­männare
lärpengar (för någon/något)
lärpengar (för någon)
lärpengar (för något)
dyra lär­pengar
belagt sedan 1621