publicerad: 2021  
läsår läs­året, plural läs­år, bestämd plural läs­åren
läs|­år·et
substantiv
`sår
period om knappt ett år då all­män under­visning på­går i Sverige om­fattande tiden från höst­terminens början till vår­terminens slut
SYN. skolår
(under) läsåret
läs­året börjar den 18 augusti; ett läs­år består normalt av 35–40 arbets­veckor
belagt sedan 1807