publicerad: 2021  
lättfångad lättfångat lättfångade
lätt|­fång·ad
adjektiv
lätt`fångad
som fångas utan an­strängning
lättfångad (för någon)
ett lätt­fångat ville­bråd
äv. bildligt som man lätt får kontroll över eller kommer i åt­njutande av
lätt­fångad lycka; ett lätt­fångat byte för bedragaren
belagt sedan 1934