publicerad: 2021  
marknadsläge marknads­läget marknads­lägen
mark·nads|­läg·et
substantiv
mar`knadsläge
omsättnings­möjligheter för viss vara el. tjänst
marknadsläget (för något)
belagt sedan 1899