publicerad: 2021  
marknadskrafter plural
mark·nads|­kraft·er
substantiv
mar`knadskrafter
sam­spel mellan (många säljares) ut­bud och (många kunders) efter­frågan utan statliga in­grepp eller dylikt
den ny­liberala regeringen ville av­reglera och ge marknads­krafterna mer ut­rymme
belagt sedan 1965