publicerad: 2021  
marknadspris marknads­priset marknads­priser
mark·nads|­pris·et
substantiv
mar`knadspris
pris som upp­kommer när marknads­krafterna får verka fritt
ett marknadspris (för/på något) (belopp)
ett marknadspris (för något) (belopp)
ett marknadspris (något) (belopp)
belagt sedan 1734