publicerad: 2021  
marknadsränta marknadsräntan marknadsräntor
mark·nads|­ränt·an
substantiv
mar`knadsränta
ofta plur. ränta som bestäms på penning­marknaden
fallande marknads­räntor; stigande marknads­räntor
belagt sedan 1939